loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
Information Value
انتخاب متغیرها و مشخصه‌ها یکی از گام‌های فرآیند طراحی کارت امتیازی است، به صورتی که متغیرهای دردسترس شناسایی شده و قدرت پیش‌بینی هر کدام به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود. به منظور بررسی قدرت پیش‌بینی هر متغیر از مفهومی به نام ارزش اطلاعاتی یا Information Value استفاده می‌شود. ... ادامه
iranian credit bureau & scoring company logo